Viemärikuvauksella tarkoitetaan asiantuntevaa toimenpidettä, jossa LVI Xpertin ammattilaiset tarkistavat viemärijärjestelmäsi kunnon käyttäen edistyksellistä kameratekniikkaa. Tämä menetelmä on erittäin tehokas löytämään putkiston mahdolliset vauriot, tukokset ja muut ongelmat ilman, että on tarvetta suorittaa aikaa vieviä ja kalliita kaivutöitä. LVI Xpertin suorittama viemärikuvaus takaa, että viemäriverkostosi toimii suunnitellusti ja että mahdolliset ongelmat korjataan ennen kuin ne aiheuttavat suurempia vahinkoja.

LVI Xpertin viemärikuvauksen merkitys ja hyödyt

 1. Putkistojen vaurioiden tunnistaminen: LVI Xpert löytää halkeamat, juurikasvustot ja muut vauriot ajoissa.
 2. Vahinkojen ehkäisy: Estämme mahdolliset vuodot ja vahingot, jotka voivat johtaa kalliisiin korjauksiin.
 3. Ajan ja rahan säästö: Ongelmien tunnistaminen ilman kaivauksia säästää sekä aikaa että rahaa.
 4. Korjaussuunnittelun helpottaminen: Tarkan kuvan saaminen putkiston kunnosta helpottaa korjaustoimenpiteiden suunnittelua.
 5. Kiinteistön arvon parantaminen: Säännölliset tarkastukset ja ylläpito parantavat kiinteistön kuntoa ja arvoa.

Viemärikuvauksen prosessi

 1. Alkutarkastus: LVI Xpertin asiantuntijat suorittavat visuaalisen tarkastuksen ja suunnittelevat kuvausprosessin.
 2. Kuvaus: Erikoiskameroita, jotka työnnetään viemäriputkiin, käytetään putkiston sisäpinnan kuvaamiseen.
 3. Analyysi: Kuvattu materiaali analysoidaan, ja mahdolliset ongelmat dokumentoidaan.
 4. Raportointi: Toimitamme asiakkaalle yksityiskohtaisen raportin havaituista ongelmista ja suositukset jatkotoimenpiteille.
 5. Korjaustoimenpiteet: Tarvittaessa suunnittelemme ja toteutamme korjaustoimenpiteet ongelmien ratkaisemiseksi.

Yleisiä ongelmia, joita viemärikuvauksella voidaan tunnistaa

 • Putkiston halkeamat ja murtumat
 • Juurikasvustot putkissa
 • Tukokset ja kerrostumat
 • Vierasesineet viemärissä
 • Putkiston rakenteelliset virheet

LVI Xpertin toteuttamat viemärikuvaukset ovat kriittinen osa kiinteistön ylläpitoa ja huoltoa. Ne tarjoavat tarkan ja yksityiskohtaisen tavan tarkastella viemärijärjestelmän kuntoa ilman tarvetta invasiivisiin toimenpiteisiin. Säännöllisesti suoritettuna nämä kuvaukset voivat estää vakavia vahinkoja ja säästää merkittäviä summia pitkällä tähtäimellä.