Wi-Fi vakiona
Sama sisäyksikkö voidaan liittää myös Multisplittiin Taattu toiminta -25°C ulkolämpötilaan asti (OH4) Ei tarvita sulatusvastusta
Vapaasti riippuva kenno
Kylmäaine R32